قوانین میزبان

۱ـ تک رزرو به کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران پایبند است. میزبان متعهد می‌شود در همه مراحل رزرو و اقامت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

۲ـ واریز مبالغ رزرو اقامتگاه بعد از مستقر شدن میهمان در اقامتگاه انجام می‌پذیرد و میزبان مکلف است مطابق مندرجات، توضیحات و شرح امکاناتی که در اقامتگاه خود نوشته است ارائه خدمات نماید و در صورت مغایرت، شکایت میهمان و اثبات تخلف تک رزرو با اختیار کامل نسبت به کسر مبلغ جریمه، مسدود سازی حساب میزبان یا عودت کل مبلع پرداختی به میهمان مختار خواهد بود.

۳ـ میزبان متعهد می‌شود کلیه اطلاعات اقامتگاه را با صداقت کامل به ثبت برساند. مسئولیت ناشی از ارائه اطلاعات غلط، ناقص یا غلو شده با میزبان است. در صورتی که تک رزرو تشخیص دهد اطلاعات اقامتگاه ناقص است یا در صحت اطلاعات تردید کند، می‌تواند تا سقف هزینه رزرو اقامتگاه، میزبان را جریمه کند.

۴ـ میزبان می‌پذیرد هرگونه تغییرات در امکانات، شرایط یا قیمت‌گذاری اقامتگاه را به سرعت در سامانه تک رزرو به ‌روزرسانی کند یا در اختیار پشتیبانی تک رزرو قرار دهد.

۵ـ میزبان متعهد می‌شود هر اقامتگاه را فقط یک بار در سامانه تک رزرو به ثبت برسد. در غیر این صورت ممکن است بدون اطلاع قبلی صفحه اقامتگاه مسدود شده یا دسترسی میزبان به سامانه قطع شود.

۶ـ میزبان متعهد می‌شود به جز مبلغی که توسط سامانه تک رزرو بابت رزرو اقامتگاه دریافت می‌کند، هیچ گونه هزینه دیگری را تحت هیچ عنوان و شرایطی از میهمان دریافت نکند.

۷ـ میزبان می‌پذیرد هرگونه تغییر در جزییات رزرو را با هماهنگی سامانه تک رزرو انجام دهد و از هرگونه توافق مستقیم با میهمان که مطابق اطلاعات رزرو نباشد، خودداری کند. در غیر این صورت ممکن است دسترسی میزبان قطع شود یا میزبان تا سقف هزینه رزرو جریمه گردد.

۸ـ جهت بهبود پشتیبانی، میزبانان و میهمانان در بخش گفتگو و ارسال پیام حق دریافت یا اعلام شماره تماس، پست الکترونیک یا آی دی شبکه های اجتماعی خود را نخواهند داشت و تمامی مکاتبات صرفا از طریق بخش پیام های تک رزرو انجام می پذیرد.

۹ـ میزبان می‌پذیرد که کلیه اطلاعات میهمان سری بوده و حق نشر آن‌ها را ندارد. میزبان متعهد می‌شود این اطلاعات را تحت هیچ شرایطی در اختیار دیگران قرار ندهد.

۱۰ـ میزبان می‌پذیرد که تک رزرو حق دارد در هر زمان، بندهایی از قوانین و مقررات را حذف کرده، تغییر دهد و یا بندهای جدیدی به آن اضافه کند. میزبان موظف است قوانین و مقررات را به طور مرتب بررسی کند و از همه بندهای آن مطلع شود.

۱۱ـ میزبان می‌پذیرد که سامانه تک رزرو این حق را دارد که از نمایش یک یا چند اقامتگاه خود داری کند. ثبت شدن اقامتگاه در سامانه تک رزرو هیچ حقی را برای میزبان ایجاد نمی‌کند.

۱۲ـ در صورتی که از محل ارائه خدمت یک میزبان هرگونه خسارتی متوجه وب سایت یا برند تک رزرو گردد، میزبان مکلف است بدون هیچ قید و شرطی خسارت وارده را بصورت کامل جبران نماید.

جستجو

آبان 2020

 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ش
 • ی
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

آذر 2020

 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • ش
 • ی
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 بزرگسال
سایز
قیمت
امکانات
ویژگی ها

مقایسه اقامتگاه ها

مقایسه کنید